Aatos klinikka järjestää vuonna 2021 luentosarjan Vanhempien kanssa työskentely osana lapsen tai nuoren psykoterapiaa Luentosarjassa perehdytään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yksilöpsykoterapioiden vanhempainohjaukseen. Jokaisella kerralla on sama rakenne: luento-osuuden lisäksi esitellään lyhyt tapausseloste ja keskustellaan sekä pienryhmissä että yhteisesti. Luentosarja on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa psykoterapiatyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Luennot järjestetään webinaarina Zoom- yhteydellä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille. 1) Perjantaina 28.5.2021 Lasten psykoterapioiden vanhempainohjaus Lastenpsykoterapeutti VET, perheterapeutti Liisa Roine-Reinikka 2) Perjantaina 24.9.2021 Nuorten psykoterapioiden vanhempainohjaus Perheterapeutti Kati Hanioja 3) Perjantaina 26.11.2021 Nuorten aikuisten psykoterapioiden vanhempainohjaus Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Outi Heiskanen Aikataulu: 10-10.50 Luento 10.50-11.10 Tapausesitys 11.10-11.30 Pienryhmätyöskentely 11.30-12.00 Keskustelu Hinta: 35 € / luento (sis. alv 24 %) tai 90 € / kaikki luennot (sis. alv 24 %). Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa aatosklinikka.fi/koulutukset. Tiedustelut: koulutukset@aatosklinikka.fi KOULUTTAJAT Liisa Roine-Reinikka Kati Hanioja Outi Heiskanen Olen peruskoulutukseltani lastenneurologiaan erikoistunut fysioterapeutti. Perheterapeutiksi valmistuttuani olen työskennellyt mm. MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä. Olen VET lastenpsykoterapeutti ja kouluttajalastenpsykoterapeutti. Työskentelen tällä hetkellä lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykoterapeuttina yksityisvastaanotolla ja toimin kouluttajana Therapeia-säätiön ja Helsingin Yliopiston psykoterapeuttikoulutuksissa. Lapsen psykoterapiaprosessissa yhdensuuntainen rinnakkainen työskentely vanhempien kanssa on kokemukseni mukaan arvokasta ja usein välttämätöntä psykoterapian onnistumiselle. Olen sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti ja paripsykoterapeutti. Työskentelyotteeni on voimavarakeskeinen ja dialoginen. Olen työskennellyt pitkään sekä lastensuojelussa että lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Nyt työskentelen Aatos klinikalla. Vanhempien kanssa työskentelyssä on mielestäni oleellista hakea yhdessä heidän kanssaan ymmärrystä nuoren oireilusta ja tilanteesta sekä rakentaa yhteyttä nuoren ja vanhempien välille niin, että nuori samalla saa tilaa kasvulleen ja kehitykselleen. Tärkeää on myös tukea vanhempia etsimään voimavarojaan ja auttaa heitä näkemään perheen dynamiikkaa. Työskentelyprosessissa voidaan tunnistaa ja tutkia niitä muutoksia, joita nuoren itsenäistyminen tuo vanhempien rooleihin. Olen lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykoanalyytikko. Olen työskennellyt sekä perheneuvolassa, terveydenhoidon perustason erityispalveluissa että erikoissairaanhoidossa. Minulla on pitkä kokemus perheiden ja vanhempien kanssa työskentelystä ja vanhempainohjauksesta, myös osana nuorten aikuisten psykoterapioita. Nuoren aikuisen vanhempien kanssa työskennellään tilanteessa, jossa heidän lapsensa ei psyykkisen oireilunsa vuoksi ole kyennyt itsenäistymään tai on ehkä itsenäistynyt aivan liian varhain, minkä seurauksena side vanhempiin on jäänyt ohueksi ja ristiriitaiseksi. Pyrin auttamaan vanhempia tukemaan aikuista lastaan säilyttäen kuitenkin sopivan välimatkan. Prosessin aikana tulevat yleensä käsittelyyn vanhempien omatkin kasvuhistoriat, parisuhdeasiat ja kipukohdat. Työskentelystä voi seurata pieniä, vapauttavia liikahduksia perheiden ylisukupolvisissa malleissa ja suhteessa omaan aikuiseen lapseen.

Aatos klinikka järjestää vuonna 2021 luentosarjan
Vanhempien kanssa työskentely osana lapsen tai nuoren psykoterapiaa
Luentosarjassa perehdytään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yksilöpsykoterapioiden vanhempainohjaukseen. Jokaisella kerralla on sama rakenne: luento-osuuden lisäksi esitellään lyhyt tapausseloste ja keskustellaan sekä pienryhmissä että yhteisesti.
Luentosarja on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa psykoterapiatyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille.
Luennot järjestetään webinaarina Zoom- yhteydellä. Linkki lähetetään ilmoittautuneille.
1) Perjantaina 28.5.2021 Lasten psykoterapioiden vanhempainohjaus Lastenpsykoterapeutti VET, perheterapeutti Liisa Roine-Reinikka
2) Perjantaina 24.9.2021 Nuorten psykoterapioiden vanhempainohjaus Perheterapeutti Kati Hanioja
3) Perjantaina 26.11.2021 Nuorten aikuisten psykoterapioiden vanhempainohjaus Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Outi Heiskanen
Aikataulu:
10-10.50 Luento
10.50-11.10 Tapausesitys 11.10-11.30 Pienryhmätyöskentely 11.30-12.00 Keskustelu
Hinta: 35 € / luento (sis. alv 24 %) tai 90 € / kaikki luennot (sis. alv 24 %). Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa aatosklinikka.fi/koulutukset. Tiedustelut: koulutukset@aatosklinikka.fi.