Koulutukset, julkaisut & tiedotukset
Nuorisopsykoterapian koulutuspäivät 9.-10.4.2021

Aleksis Salusjärvi opettaa lukutaitoa eloonjäämistaitona erityisluokissa, sairaalakouluissa ja vankiloissa. Työssään hän on opettanut noin 5000 lukemiseen kielteisesti suhtautuvaa nuorta. Hän edustaa lukutaidotonta Suomea ja kertoo meille erityisistä keinoista, kuinka auttaa näitä nuoria. Martta Pennanen kuvaa esitelmässään eri näkökulmista latenssi-ikäisen lapsen ”latenttia” mielenmaailmaa. –Miten jatkaa eteenpäin, kun myrskyisien tunteiden pikkulapsiaika on takana ja nuoruuden tunnekuohut edessä. Henrik Enckellin esitelmässä käsitellään haavoittuvuuden eri aspekteja nuorten psykoterapiassa. Haavoittuvuuden merkityksiä tarkastellaan, joitakin sen ilmenemismuotoja tuodaan esiin, ja suojautumista sitä vastaan havainnollistetaan. Potilaan haavoittuvuus suhteessa terapeuttiin on esitelmän erityisenä fokuksena, ja tämän suojattomuuden kaksi eri muotoa eritellään. Lopuksi pohditaan miten nuoren haavoittuvuutta on hyvä psykoterapiassa huomioida.

Tiedotusasia

APURAHOJA

Tiedotusasia

APURAHOJA Nuorisopsykoterapia-säätiön täyttäessä tänä vuonna 40 vuotta on Nuorisopsykoterapia-säätiön hallitus päättänyt julistaa haettavaksi apurahoja Nuorisopsykoterapia-säätiön Gustav Amnellin tutkimusrahastosta sekä Kirjallisen toiminnan ylläpitorahastosta rahaston saatua lahjoituksen Juhani ja Kaisu Salakarilta. Gustav Amnellin tutkimusrahaston sääntöjen mukaan rahaston varoja voidaan käyttää tukemaan nuoruusikäisten psykoanalyyttistä ja psykoanalyyttisesti orientoitunutta psykoterapeuttista tutkimusta, psykoanalyyttisesti orientoitunutta psykoterapeuttista koulutusta sekä näiden ja muiden tieteiden ja hoitomuotojen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kirjallisen toiminnan ylläpitorahastosta voidaan myöntää apurahoja kirjalliseen toimintaan sisältäen sekä kirjoittamisen että siihen liittyvät muut toiminnot Yksittäisen apurahan suuruus on 500 euroa. Apurahojen hakuaika päättyy 30.4.2021. Apurahahakemukset osoitetaan Nuorisopsykoterapia-säätiölle ja lähetetään Nuorisopsykoterapia-säätiön hallituksen puheenjohtajalle Marita Niemelle osoitteeseen Tunturikatu 4 A 1, 00100 Helsinki.

Nuorisopsykoterapeuttikoulutus

Psykoterapiakoulutus mielessä? Mietitkö miten asettua auttamaan psykoterapiassa, jos tavoitteena on laajempi persoonallisuuden muutos, tai kaipaatko välineitä erityisesti nuorten kanssa työskentelyyn?

Nuorisopsykoterapeuttikoulutus

Nuorisopsykoterapia-säätiö aloittaa uuden nuorten psykodynaamisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutusta suunnitellaan alkavaksi syksyllä 2021. Haku 1.-28.2.2021.

Tilaa uusin kirja: Mieli, muutos ja aika

Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 21

Tilaa uusin kirja: Mieli, muutos ja aika

Kokoelman nimi ”Mieli, muutos ja aika” heijastelee niitä ajassamme olevia erilaisia ja usein uusinakin eteemme avautuvia kysymyksiä, joiden kanssa vastaanotoillamme saatamme olla tekemisissä. Ajallinen ulottuvuus on toisellakin tapaa oleellinen tekijä psykoterapeuttisessa prosessissa – vaikka niin kutsuttu muutos tapahtuu usein kädenkäänteessä, on sen mahdollistumiseksi saatettu tehdä jo pitkäänkin psykoterapeuttista työtä. Jokaisella meillä on myös yksilöllinen aikataulumme, johon ulkopuolelta asetettu aikaraja ei juurikaan vaikuta. Ajallinen aspekti onkin monella tapaa kietoutunut psykoterapeuttiseen työhön.

Kouluttajakoulutus

Oletko psykodynaaminen psykoterapeutti?

Kouluttajakoulutus

Lisää työkaluja tarjolla työnohjaukseen ja kouluttamiseen mutta myös potilastyöhön kouluttajakoulutuksesta. Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää Helsingin Yliopiston hyväksymiä psykodynaamisia psykoterapeuttikouluttajakoulutuksia.

Tiedotusasia II:

Vuoden 2021 koulutuspäivät

Tiedotusasia II:

Kevään 2020 osalta peruuntuneet "HAAVOITTUVA NUORI -Mihin katosi lapsuus?-koulutuspäivät pidetään vuonna 2021.