Nimi heijastelee konkreettisuutta, jolla ratkaisuun pyritään silloin, kun psyykkisten ristiriitojen käsittely on jäänyt keskeneräiseksi tai siihen ei ole kyetty.

”UHO, TUHO JA TOIVO” tämän tekstikokoelman nimenä heijastelee konkreettisuutta, jolla ratkaisuun pyritään silloin, kun psyykkisten ristiriitojen käsittely on jäänyt keskeneräiseksi tai siihen ei ole kyetty.

Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 18 sisältää seuraavat artikkelit:

Psykoanalyytikko Anneli Hautala: ”Itsemurhavaarassa oleva nuori”

Nuorisopsykoterapeutti Matti Pesola: ”Pitkäaikaisen ponnistelun vaikeudesta – näkökulmia nuorten miesten syrjäytymiseen”

Nuorisopsykoterapeutti Ilona Joutsamo: ”Suuri illuusiottomuus – ajatuksia traumatisoivan kasvuympäristön vaikutuksista nuoruusiässä”

Koulutuspsykoanalyytikko Alain Gibeault: ”Nuoruusikä ja psykoottinen breakdown”

Psykoanalyytikko Marita Niemi: ”Tuntemukset ja tunteet – tie ruumiillisuuden ja itseyden kokemukseen”

Psykoanalyytikko Timo Niemi: ”Ajatuksia suhteesta omaan ruumiiseen ja sen ilmenemisestä transferenssissa”

Nuorisopsykoterapeutti Elisa Ihalainen: ”Me Jumalat juhlimme öisin; siirtymä jälkinuoruudesta aikuisuuteen”

230 sivua

Ovh. 25 €

Tilaukset osoitteesta nuorisopsykoterapiasaatio@gmail.com

Myös aikaisempia julkaisuja voi tiedustella samasta osoitteesta samaan hintaan.